Penningmeester Bestuur ECM Nederland

Type:
Office staff
Duration:
< Five years
Location:
Nederland

In verband met het vertrek van de huidige penningmeester, die twee termijnen met veel plezier heeft gediend, is ECM Nederland per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester voor haar bestuur. Bestuursleden bewaken en bevorderen met wijsheid de visie, strategische prioriteiten, voortgang en stabiliteit van ECM Nederland. Als penningmeester bied je daarnaast ondersteuning bij het maken van de (meerjaren)begroting en bied je toezicht op de uitvoering ervan.

Het bestuur vergadert 6x per jaar, waarvan 1x in combinatie met een heimiddag. Gemiddeld eens per jaar ontmoet de bestuurder kandidaatzendingswerkers, voor wie deze ontmoeting deel uitmaakt van de kandidatenprocedure. Voor de penningmeester zijn er naast de bestuursvergaderingen contactmomenten rondom begroting, jaarrekening, kascontrolecommissie en verder in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld rondom investeringsbeslissingen of contact met de banken. Een achtergrond in de accountancy of financial control of financieel management is een must.

Competenties en eigenschappen:

  • Een integer en betrokken christen die de visie en missie van ECM onderschrijft
  • Ervaren in bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage
  • Goed in boekhoudkundig en financieel inzicht, organisatorisch sterk
  • Je beschikt over goed cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen.

Wij bieden:

  • Samenwerking met een enthousiast bestuur van vijf mensen die vanuit verschillende disciplines werken aan het bewaken van beleid en het realiseren van de doelstellingen van ECM
  • Kans om mee te werken aan de verdere verspreiding van het evangelie in Europa via het internationale ECM netwerk
  • De functie is onbezoldigd, een reiskostenvergoeding is mogelijk.

Verdere toelichting vanuit de huidige penningmeester beschikbaar op aanvraag: rianne.bonk@ecmi.org.

Infrormation
if known
if known
Mr., Miss, Mrs., Dr. Etc..
itle
Let us know about your relevant work experience including years worked. Alternatively you can send your CV to: sarah.hay@ecmi.org
Let us know a little about the education and training you have completed.
List the experiences you have with dates of service, if possible.
you may have more options
This doesn't have to be long, but provide enough detail to help us understand the process you've gone through to bring you to this point.
Date you are available for service.
Calendar (mm/dd/yyyy)